Οι τράπεζες να δώσουν την δυνατότητα αναδιάρθρωσης και επιμήκυνσης των δανείων

Written by Giorgos Demetriades on .

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, προερχόμενη κυρίως από τις συνέπειες της πανδημίας αλλά και από την μείωση των κατασκευαστικών εργασιών και το κλείσιμο του προγράμματος πολιτογράφησης, επηρεάζει ιδιαίτερα την ρευστότητα στο εσωτερικό της χώρας μας.

Η μείωση ρευστότητας σε ένα κράτος, στους γνώστες των οικονομικών, κτυπά καμπανάκι κινδύνου. Αν δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, υπάρχει ο κίνδυνος του λεγόμενου ‘domino effect’, δηλαδή η μια αρνητική κατάσταση επιφέρει αλυσιδωτά άλλες δυσάρεστες εξελίξεις. Η τελευταία φορά που ζήσαμε την επίδραση αυτού του φαινομένου στην Κύπρο ήταν την περίοδο 2009-2013 με κορύφωση το κούρεμα καταθέσεων του 2013.

Τα νέα σχέδια αναστολής δόσεων των δανείων στις τράπεζες είναι δεδομένο ότι δεν θα έχουν εφαρμογή στην πλειοψηφία των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες αποπληρωμής αυτή την περίοδο. Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με το νέο σχέδιο, δεν δικαιούνται περαιτέρω αναστολή δόσεων γιατα δάνεια που έχουν ενταχθεί στο πρώτο σχέδιο για όλη τη διάρκεια του. Συνολικά οι δανειολήπτες δικαιούνται αναστολή δόσεων για περίοδο 9 μηνών. Με τους τόκους να συνεχίζουν να υπολογίζονται κανονικά και σωρευτικά.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με την άμεση προτροπή ή συνεργασία του αρμόδιου υπουργείου και της Κυβέρνησης θα πρέπει να ζητήσουν από τις τράπεζες να αναγνωρίσουν τις κατηγορίες δανειοληπτών που, δικαιολογημένα λόγω των συνεπειών της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης, δεν είναι πλέον σε θέση να αποπληρώνουν κανονικά το δάνειο τους.

Η οικονομική κατάσταση των δανειοληπτών που συμμετείχαν στην αναστολή δόσεων δεν θα έχει αλλάξει με την λήξη της. Σίγουρα θα υπάρχουν και αυτοί που μέσω των εισοδημάτων τους θα έχουν την δυνατότητα επιστροφής στην ομαλότητα.

Μέχρι να επανεκκινήσει η ατμομηχανή της οικονομίας μας, οι τράπεζες θα πρέπει να δώσουν στους δανειολήπτες που δικαιολογημένα αντιμετωπίζουν δυσκολίες, την δυνατότητα αναδιάρθρωσης και επιμήκυνσης των δανείων τους. Περαιτέρω για περίοδο 6-12 μηνών, να γίνεται αποπληρωμή μόνο των τόκων του δανείου. Με αυτή την διευθέτηση επιτυγχάνονται 2 σημαντικοί στόχοι. Οι επιχειρηματίες θα έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το κεφάλαιο και τα εισοδήματα τους για την επανεκκίνηση των εργασιών τους και ταυτόχρονα οι Τράπεζες, δεν θα παρουσιάζουν αυξημένο ποσοστό κόκκινων δηλαδή μη-εξυπηρετούμενων δανείων.

© Giorgos Demetriades. All rights reserved.