Δρ. Γεώργιος Δημητριάδης

Επίκουρος Καθηγητής Νομικής, Πανεπιστήμιο Νεάπολις, Πάφος, Κύπρος

Τον Οκτώβριο του 2013 εξελέγη Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και τον Νοέμβριο του 2019 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής Νομικής. Τα ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και το Τραπεζικό Δίκαιο.

Το άρθρο του ‘”Is the person who he claims to be?” old fashion due diligence may give the correct answer!’ βραβεύθηκε διεθνώς το 2017 από την εκδοτική εταιρεία ‘Emerald Publishing’ ως ένα από τα πιο σημαντικά άρθρα της χρονιάς στον τομέα της παρεμπόδισης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τα τελευταία χρόνια συμμετέχει ανελλιπώς ως ομιλητής στο Διεθνές Συμπόσιο καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος που διοργανώνει το University of Cambridge.

© Giorgos Demetriades. All rights reserved.